Giữ gìn lễ hội mừng cơm mới nơi đại ngàn Trường Sơn

Lễ hội mừng cơm mới của đồng bào Bru Vân Kiều ở phía Tây dãy Trường Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nét truyền thống văn hóa tốt đẹp này không chỉ có cơ hội được bảo tồn mà còn được tỉnh Quảng Bình chú trọng, nâng cầm thành một sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giu-gin-le-hoi-mung-com-moi-noi-dai-ngan-truong-son-102874.htm