Giữ gìn  di sản: Lời cảnh báo từ Lâm Đồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đà Lạt - Lâm Đồng là vùng đất nhiều di sản vô giá, nổi bật với  hệ thống di tích, danh lam, thắng cảnh. Tiếc thay, tình trạng xâm hại dẫn đến nguy cơ xóa sổ không gian của một số di tích, danh thắng quốc gia đã đến hồi báo động...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117374&sub=78&top=43