Giông tố hay Dông tố?

TT - Sống chưa đầy 30 năm trên cõi đời, nhưng nhà văn Vũ Trọng Phụng đã để lại nhiều tác phẩm quan trọng như Số đỏ, Làm đĩ, Kỹ nghệ lấy Tây,... Nhiều cuốn sách của ông đến nay vẫn được nhiều người tìm đọc. Một trong số đó là tiểu thuyết Giông tố (1936), khi in trên báo còn có tên Thị Mịch.