Giống lạc L29 cho lãi cao, được bao tiêu sản phẩm

Giống lạc L29 được trồng thí điểm ở 3 xã, phường của TP Chí Linh (Hải Dương) cho thu lãi gần 84 triệu đồng/ha và được Công ty CP Giống cây lương thực và Cây thực phẩm bao tiêu sản phẩm.

Các đại biểu tham gia hội thảo đầu bờ mô hình lạc L29 tại xã Lê Lợi (TP Chí Linh) sáng 22/5

Các đại biểu tham gia hội thảo đầu bờ mô hình lạc L29 tại xã Lê Lợi (TP Chí Linh) sáng 22/5

Vụ xuân năm nay, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) phối hợp trồng 40 ha giống lạc mới L29 tại 3 xã, phường: Hoàng Tân, Bắc An và Lê Lợi (TP Chí Linh).

Kết quả cho thấy, giống lạc L29 có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày, phát triển khỏe, chống chịu tốt với bệnh hại, tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao. Năng suất dự kiến đạt từ 3,6-3,8 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng là TH116 khoảng 0,7 tấn/ha.

Sau khi trừ chi phí, lạc L29 cho thu lãi gần 84 triệu đồng/ha, cao hơn giống đối chứng khoảng 20 triệu đồng/ha.

Đơn vị phối hợp với Công ty CP Giống cây lương thực và Cây thực phẩm (Hải Dương) sẽ thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của người dân.

Giống lạc L29 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) chọn tạo, có dạng thân đứng, lá mầu xanh đậm, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, sai quả, có năng suất cao, mầu hạt đẹp. Thời gian sinh trưởng của lạc L29 tương tự như một số giống lạc đang trồng tại địa phương nên sẽ không làm thay đổi cơ cấu mùa vụ của người dân.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/giong-lac-l29-cho-lai-cao-duoc-bao-tieu-san-pham-382394.html