Giới trẻ Việt Nam chơi game không quan tâm đến giá cả

    Gốc

    Khảo sát trên hơn 7.300 độc giả của Game Thủ.net cho thấy chỉ có 3 % người chơi đề cao vai trò của giá những món đồ ảo trên thị trường.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/01/3B9AE1C2