Giới trẻ Mỹ: mẹ là số một!

TT - Sống nhanh cùng nhạc rock, tiền, xe hơi... có phải là những điều mà giới trẻ Mỹ quan tâm? Cuộc khảo sát của AP và MTV đã đưa ra những kết quả bất ngờ khi điều hạnh phúc nhất đối với giới trẻ Mỹ là mối quan hệ gia đình (chiếm tỉ lệ 3/4). Cuộc khảo sát tìm kiếm những điều hạnh phúc của giới trẻ Mỹ từ 1.280 người trong độ tuổi 13-24.