Giới thiệu việc làm cho hơn 11.000 thanh niên

Ngày 11.1, tại Đà Nẵng, Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên TP Đà Nẵng. Trong năm qua, Hội LHTN TP đã  giới thiệu việc làm cho hơn 11.000 thanh niên, đào tạo nghề miễn phí cấp chứng chỉ nghề quốc gia cho gần 300 thanh niên; tạo phong trào "Tiết kiệm tích lũy" góp vốn giúp thanh niên lập nghiệp...