Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị Trung ương 9 sáng 18/5, ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, đã được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Được biết, ông Trần Thanh Mẫn (sinh ngày 12/8/1962), quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn là tiến sĩ kinh tế, có bằng cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X; XI; XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND, rồi Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Tháng 9/2015, ông Mẫn được Bộ Chính trị giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 4/2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, hiệp thương cử ông làm Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tiếp đó, tháng 6/2017, Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệp thương ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Thiện Nhân. Sau đó, tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng .

Từ tháng 6/2018 - 1/2021, ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 2/2021 - 4/2021, ông Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 4/2021 đến nay, ông Trần Thanh Mẫn là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Hoàng Sơn

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/gioi-thieu-ong-tran-thanh-man-de-bau-lam-chu-tich-quoc-hoi-d110961.html