Giới thiệu những phác thảo phim Thái tổ Lý Công Uẩn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tại Hà Nội, Hãng Phim truyện Việt Nam vừa tổ chức giới thiệu công khai các phác thảo bối cảnh, phục trang, đạo cụ… cho việc làm phim Thái tổ Lý Công Uẩn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/12/134582