Giới thiệu linh vật Nghê Việt tại Đà Nẵng

Từ ngày 15 đến 30/8, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT Đà Nẵng sẽ tổ chức triển lãm 'Tư liệu linh vật Nghê Việt' tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Triển lãm 200 hình ảnh, tư liệu linh vật Nghê được trưng bày theo 6 chủ đề. Qua các tư liệu và hiện vật trưng bày trong Triển lãm, người xem thấy được sự phong phú của linh vật Nghê trong văn hóa Việt, sự tương đồng và khác biệt với linh vật của các quốc gia trong khu vực.

Đặc biệt, người xem thấy được sự tài hoa của cha ông ta trong việc sáng tạo ra các tác phẩm linh vật Nghê phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

M.Quân