Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Văn bản được Văn phòng Chính phủ gửi tới Ban Bí thư Trung ương Đảng; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Trước đó, ngày 5-4-2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

P.V

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2021/14843/gioi-thieu-chu-ky-cua-thu-tuong.aspx