Giới đầu tư Mỹ bán tháo cổ phiếu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 6-3 (giờ Mỹ) hầu như  tất cả các loại cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ lại một lần nữa đồng loạt "liêu xiêu", bị mất giá trung bình hơn 2%, do giới đầu tư đã bán đổ bán tháo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117168&sub=82&top=45