Gió mạnh hất tung tấm bạt, 2 người đàn ông ngã nhào

Tấm bạt lót dưới đất bị gió mạnh hất tung khiến 2 người đàn ông đang thưởng thức bữa ăn bị ngã nhào tại TP Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc).

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gio-manh-hat-tung-tam-bat-2-nguoi-dan-ong-nga-nhao-ar872467.html