"Giờ chết" trong ngày

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Theo nhận định của nhiều cảnh sát giao thông, từ 18h - 24h là khoảng thời gian các phương tiện tham gia lưu thông không còn sôi động nhưng số vụ TNGT xảy ra tại thời điểm này vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong ngày.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/82881.cand