GIL: Quỹ Lion Capital Vietnam đã mua 83.650 cổ phiếu

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Quỹ Lion Capital Vietnam, quản lý bởi Lion Global Investors Limited, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) đã mua xong 83.650 cổ phiếu. Qua đó, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu GIL từ 4,31% lên 5,12%, tương đương 523.650 cổ phiếu.

    Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/8 đến 31/8. Được biết, 6 tháng đầu năm GIL đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 259,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,38 tỷ đồng.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJFF/gil:-quy-lion-capital-vietnam-da-mua-83-650-co-phieu.html