Giết kẻ tình nghi lừa bán con gái mình

Mua Vản Ly nghe tin Sùng Thị Mỷ đã lừa bán đứa con gái chưa tròn 17 tuổi của mình sang Trung Quốc, nên đã ra tay sát hại.