Giết bạn vì bị chê "uống rượu như trẻ con"

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Anh Tư rót rượu mời Thắng nhưng Thắng chỉ chạm cốc rồi đặt xuống. Anh Tư nói Thắng "uống rượu như trẻ con". Vì câu nói này mà Thắng đã đâm anh Tư gây tử vong.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/106678.cand