Điểm mới trong cấu trúc bài thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô từ năm 2021

Điểm mới trong cấu trúc bài thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô từ năm 2021

Từ 1/1/2021, người học và thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô phải học và thi 4 bài thi. Trong đó, nội dung...
Các lỗi trừ điểm trong bài thi sát hạch lái xe sa hình

Các lỗi trừ điểm trong bài thi sát hạch lái xe sa hình

Quy định mới nhất về đào tạo, sát hạch bằng lái xe

Quy định mới nhất về đào tạo, sát hạch bằng lái xe

Ninh Thuận: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên 145 tỷ đồng sắp đi vào hoạt động

Ninh Thuận: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên 145 tỷ đồng sắp đi vào hoạt động

Những nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe ôtô theo quy định mới nhất

Những nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe ôtô theo quy định mới nhất

Bổ sung nội dung thi sát hạch cấp GPLX từ 1/1/2021

Bổ sung nội dung thi sát hạch cấp GPLX từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, thêm quy định mới với người học và thi bằng lái xe ô tô

Nhiều thay đổi về học và thi giấy phép lái xe ô tô người dân cần biết

Nhiều thay đổi về học và thi giấy phép lái xe ô tô người dân cần biết

Từ 1/1/2021, áp dụng quy định mới về học và thi Giấy phép lái xe

Từ 1/1/2021, áp dụng quy định mới về học và thi Giấy phép lái xe

Thêm quy định mới với người học và thi bằng lái ô tô

Thêm quy định mới với người học và thi bằng lái ô tô

Cấp gần 600.000 bằng lái xe ô tô trong năm 2020

Cấp gần 600.000 bằng lái xe ô tô trong năm 2020

Những quy định mới về thi bằng lái xe ô tô được áp dụng từ ngày 1/1/2021

Những quy định mới về thi bằng lái xe ô tô được áp dụng từ ngày 1/1/2021

Đang chờ cấp bằng, có được lái xe ra đường?

Đang chờ cấp bằng, có được lái xe ra đường?

Gần 600.000 bằng lái xe ô tô được cấp trong năm 2020

Gần 600.000 bằng lái xe ô tô được cấp trong năm 2020

Quy định mới về học, thi bằng lái xe có hiệu lực năm 2021

Quy định mới về học, thi bằng lái xe có hiệu lực năm 2021

Chính thức lùi ngày áp dụng các quy định học và thi bằng lái

Chính thức lùi ngày áp dụng các quy định học và thi bằng lái

Chưa áp dụng quy định học lái xe bằng phần mềm mô phỏng

Chưa áp dụng quy định học lái xe bằng phần mềm mô phỏng

CABIN TẬP LÁI ĐIỆN TỬ: CHẾT YỂU KHI CHƯA KỊP VẬN HÀNH?

CABIN TẬP LÁI ĐIỆN TỬ: CHẾT YỂU KHI CHƯA KỊP VẬN HÀNH?

Hải Phòng: Siết chặt công tác đào tạo sát hạch, cấp GPLX

Hải Phòng: Siết chặt công tác đào tạo sát hạch, cấp GPLX

Bà Rịa – Vũng Tàu: 300 học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí được sát hạch

Bà Rịa – Vũng Tàu: 300 học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí được sát hạch

Bà Rịa - Vũng Tàu: 300 học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí được sát hạch

Bà Rịa - Vũng Tàu: 300 học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí được sát hạch

Từ năm 2021, thi bằng lái xe ô tô có những thay đổi gì?

Từ năm 2021, thi bằng lái xe ô tô có những thay đổi gì?

Từ 1/1/2021 Áp dụng nhiều quy định mới trong đào tạo, sát hạch GPLX

Từ 1/1/2021 Áp dụng nhiều quy định mới trong đào tạo, sát hạch GPLX

Tây Ninh chấn chỉnh những tồn tại trong công tác đào tạo lái xe

Tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ sát hạch lái xe

Sẽ kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch cấp GPLX

Sẽ kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch cấp GPLX

Từ 1-1-2021: Áp dụng hàng loạt quy định mới về thi Giấy phép lái xe

Từ 1-1-2021: Áp dụng hàng loạt quy định mới về thi Giấy phép lái xe

Từ 1/1/2021: Áp dụng hàng loạt quy định mới về thi Giấy phép lái xe

Từ 1/1/2021: Áp dụng hàng loạt quy định mới về thi Giấy phép lái xe

Từ 2021, thêm bài thi bắt buộc trong sát hạch ôtô

Từ 2021, thêm bài thi bắt buộc trong sát hạch ôtô