Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh được cấp cho SV thực tập?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đáng chú ý nhất của dự thảo luật này là đảm bảo quyền lợi, sự công bằng của người bệnh, cũng như các tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh cả khu vực công và khu vực tư nhân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=91242