Giấy khám sức khỏe lái xe có hạn 6 tháng

Tại dự thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe ô tô và việc khám sức khỏe đối với người lái xe ô tô, liên Bộ Y tế - GTVT đã đề xuất quy định: Giấy khám sức khỏe lái xe ô tô được cấp một bản cho người lái xe ô tô.

Giấy này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ xin cấp, đổi, nâng hạng giấy phép lái xe ô tô.