Giầy dép VN XK sẽ không được hưởng ưu đãi thuế của EU

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Đó là thông báo của Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, trong cuộc họp báo sáng nay (13/6), ở Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170865