Giấy báo ghi sai ngày, thí sinh đến trễ

    Gốc

    Tại Trường CĐ Viễn Đông (TPHCM), nhiều thí sinh không được dự thi vì giấy báo thi ghi sai ngày thi. Báo Người Lao Động điện tử đăng đáp án các môn thi

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/232187.asp