Giàu nhờ làm nông kiểu... quốc tế

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong lúc liên kết 4 nhà ở nhiều nơi còn kém hiệu quả thì HTX Nông nghiệp Mỹ Thành (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) làm rất tốt mô hình này, mang lại lợi nhuận cao, đưa “hạt gạo tiêu chuẩn Global GAP” vươn ra toàn cầu

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090211124238421P0C1014/giau-nho-lam-nong-kieu-quoc-te.htm