Giật mình!

TT - “Điều trăn trở nhất là nước ta đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo mà vẫn còn hàng trăm ngàn đồng bào quanh năm chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết và khi bị ốm”. Những thông tin nêu ra từ người đứng đầu ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn, ông Cao Đức Phát, trước Quốc hội làm mọi người giật mình.