Giáp Tết: Báo động tình trạng vi phạm về tái nuôi gà đá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dịch cúm gia cầm hiện đã tái phát tại 4 tỉnh Trà Vinh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Bình. Đặc biệt, tại tỉnh Sơn La và Tuyên Quang đã có trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 bị tử vong.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=40178