Giáo viên mầm non được thêm 200.000 - 300.000 đồng/tháng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tùy theo thâm niên, mỗi giáo viên sẽ được trả 200.000 – 300.000 đồng hàng tháng. Đây là thu nhập từ số giờ dạy thêm được tính trong lương phụ trội (theo quy định không quá 200 giờ/năm)

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=127625