Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần

GD&TĐ - Trường hợp giáo viên không tham gia giảng dạy vì nhiều lý do khác nhau và được Ban Giám hiệu phân công làm công tác khác như: Trực giám thị hoặc trực phòng thực hành của bộ môn thì một buổi trực được quy đổi ra mấy tiết? - Lê Thị Ngọc Anh (ngocanhthd***@gmail.com).

Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần - Ảnh 1

* Trả lời:

Tại Điều 6 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

- Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết;

- Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp THPT;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp THCS;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Còn theo Khoản 3, 4 Điều 8 Quy định thì:

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Căn cứ vào quy định nêu trên nếu giáo viên kiêm nhiêm các công việc như ở Khoản 2, 3 Điều 8 Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT thì sẽ được giảm định mức tiết dạy theo quy định hiện hành.

Trường hợp giáo viên không còn tham gia giảng dạy mà chuyển sang làm chuyên trách các công việc như trong thư bạn viết thì sẽ không phải tính giảm định mức hoặc quy đổi ra tiết dạy.