Giáo viên hợp đồng được xét tuyển đặc cách: Vẫn còn chờ vào từng địa phương?

Mới đây, Bộ Nội vụ vừa chính thức có công văn đề nghị UNBD các tỉnh, TP thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc từ năm 2015 trở về trước. Công văn này là tín hiệu vui đối với các thầy cô giáo trên cả nước. Nhất là khi, có các thầy cô đã hơn 10, 20 năm làm giáo viên hợp đồng và đang đứng trước nhiều mối lo khi có thể bị dừng hợp đồng bất cứ lúc nào. Nhưng với những địa phương đã tuyển dụng giáo viên trước khi có văn bản thì việc giải quyết vấn đề này sẽ như thế nào?

Trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tại phần chất vấn của đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, nhiều ý kiến hỏi về vấn đề tuyển dụng viên chức giáo viên đã ký hợp đồng trước năm 2015 và được đóng BHXH. Bởi thời gian gần đây, có hàng trăm giáo viên viết tâm thư về việc có người đã gắn bó 5, 10, thậm chí 20 năm hoặc hơn, nhưng không đủ điều kiện xét đặc cách, họ phải thi tuyển như các thí sinh tự do khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng: “Kỳ thi viên chức giáo dục ở một số địa phương đã chính thức diễn ra mà không có bất cứ có sự ưu tiên nào dành cho giáo viên hợp đồng mà đặc biệt là những giáo viên hợp đồng lâu năm có đóng bảo hiểm”. Tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, các giáo viên nằm trong chỉ tiêu biên chế từ 2015, ký hợp đồng trước 31-12-2015 và có đóng bảo hiểm sẽ được tuyển dụng đặc cách.

Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, TP thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước. Ảnh: P.T

Sau đó, Bộ Nội vụ đã chính thức có Công văn số 5378/BNV-CCVC về vấn đề này. Công văn nêu rõ, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng viên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại công văn số 9028) và Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 1480) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Để thống nhất việc thực hiện chủ trương này, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng, để quyết định việc tuyển dụng đặc cách với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước 31-12-2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Bộ Nội vụ yêu cầu sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương thực hiện việc tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đối tượng nêu trên và thực hiện tuyển dụng theo pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Vấn đề đặt ra là đối những địa phương đã tổ chức thi rồi, ví dụ như Hà Nội đã có một số quận, huyện tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên, thì hướng xử lý như thế nào?

“Tôi đề nghị Hà Nội phải nghiêm túc như thế. Bây giờ nếu đủ điều kiện, vấn đề này có ý kiến của Bộ Chính trị rồi, Thủ tướng đã chỉ đạo rồi cứ làm. Còn nếu trường hợp sau khi tuyển dụng mà còn thiếu nữa thì chúng ta thực hiện tuyển dụng không qua thi hoặc thi tuyển theo đúng tinh thần Nghị định số 161, trường hợp còn dôi dư chúng ta phải giải quyết theo chế độ”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Nhu cầu tuyển dụng ở mỗi địa phương khác nhau, hệ số dôi dư giáo viên mỗi nơi cũng khác, nên muốn thực hiện vấn đề này, cần có sự khảo sát, đánh giá đúng về con số, về nhu cầu giáo viên, số biên chế và số lượng giáo viên hợp đồng hiện có của từng cơ sở. Con số này phải rất chính xác, tính đúng tính đủ và dự báo nhu cầu trong cả những năm tới để có hướng tuyển dụng phù hợp.

Ví dụ, ngày 10-5-2019 UBND huyện Sóc Sơn có văn văn bản số 932/UBND-NV trả lời đơn khiếu nại của giáo viên hợp đồng trong huyện. Theo đó UBND huyện Sóc Sơn cho rằng: Việc sử dụng số biên chế và số giáo viên hợp đồng hàng năm đều không vượt so với số biên chế TP Hà Nội giao. UBND huyện thực hiện đúng các quy định về bố trí và sử dụng lao động hợp đồng, đảm bảo được quyền lợi và chế độ chính sách cho người lao động, huyện Sóc Sơn cũng thường xuyên rà soát báo cáo, nghiên cứu đề xuất với cơ quan cấp trên tổ chức xét tuyển đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Thường xuyên rà soát, báo cáo, tại sao vẫn có hiện tượng thông báo: Các giáo viên dạy hợp đồng phải tham gia kì thi viên chức; nếu không thi sẽ bị cắt hợp đồng vào tháng 5-2020? Và vẫn có hiện tượng ở một số nơi, số giáo viên hợp đồng dôi dư vẫn nhiều? Trên thực tế, để thực hiện quy định này, các địa phương vẫn cần có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ để thực hiện xét tuyển đặc cách, đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giao-vien-hop-dong-duoc-xet-tuyen-dac-cach-van-con-cho-vao-tung-dia-phuong-169842.html