Giáo viên chủ nhiệm góp tiền thưởng học sinh đỗ tốt nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Bùi Thế Giới, quyền Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết, khoản tiền thưởng này bao gồm 500 ngàn đồng từ kinh phí nhà trường và 300 ngàn đồng do giáo viên chủ nhiệm và các phụ huynh hảo tâm đóng góp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=45512