Giao UBND huyện Đông Anh kiểm tra, giải quyết

Báo Thanh tra ngày 5 và 8/6/2018 có bài phản ánh việc UBND huyện Đông Anh ban hành quyết định thu hồi quyết định cho thuê đất và quyết định thu hồi trang trại tại xã Đại Mạch đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hiền không khách quan.

Điều đáng nói, trên địa bàn xã Đại Mạch, có rất nhiều dự án trang trại đã ký hợp đồng thuê đất từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa triển khai hoạt động, hoặc hoạt động không hiệu quả. Thậm chí, có những dự án đã hết thời hiệu hợp đồng thuê đất từ năm 2015, nhưng không bị xử lý, dẫn đến khiếu kiện bức xúc…

Sau khi báo đăng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chuyển nội dung trên đến UBND huyện Đông Anh để kiểm tra, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và thông tin cho Báo Thanh tra.

B.B.Đ