Giao thông vẫn rối loạn sau phân làn cứng trên đường Nguyễn Trãi

    Mặc dù sau hai ngày cuối tuần thực hiện thí điểm phân làn cứng trên đường Nguyễn Trãi thì hôm nay là ngày đầu tuần, khi mọi người đi làm trở lại, các dòng phương tiện vẫn chưa thể di chuyển theo các biển chỉ dẫn phân làn . Do mới thực hiện thí điểm nên lực lượng chức năng chưa xử phạt cùng với ý thức của người tham gia giao thông còn kém nên việc phân tách làn thực sự chưa có chuyển biến, giao thông vẫn rối loạn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giao-thong-van-roi-loan-sau-phan-lan-cung-tren-duong-nguyen-trai-48632.htm