Giáo sư y khoa Hàn Quốc dừng đình công

Ngày 21/6, các giáo sư y khoa đồng thời là bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc và các chi nhánh thuộc bệnh viện này đã quyết định chấm dứt hành động đình công tập thể.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giao-su-y-khoa-han-quoc-dung-dinh-cong-125145.htm