Giao quyền tự chủ cho cơ sở

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ nay tới hết ngày 15-7 là khoảng thời gian các trường mầm non (MN), tiểu học (TH), THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội tuyển học sinh (HS) vào các lớp MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2008-2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/172686