Giáo phái Inđônêxia hỗ trợ hòa giải Palextin

    Báo VTC News
    Gốc

    Các thủ lĩnh tôn giáo Inđônêxia đã cam kết hỗ trợ một nhà nước Palextin độc lập, cũng như đứng ra làm trung gian cho một cuộc đối thoại giữa hai phái Fatah và Hamas.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219762/Default.aspx