Giao lưu trực tuyến về tài nguyên-môi trường

Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở TNMT TPHCM cho biết, ngày 7-11 Bộ TNMT, Sở TNMT TPHCM sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp”.

Giao lưu trực tuyến về tài nguyên-môi trường - Ảnh 1

Từ nay đến ngày 6-11 Sở TNMT TPHCM sẽ tiếp nhận các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp thắc mắc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đăng nhập vào địa chỉ http:tphcm.monre.gov.vn để gửi câu hỏi. Các câu hỏi của người dân, doanh ngiệp sẽ được các phòng TNMT quận huyện, các phòng nghiệp vụ của Sở TNMT cũng như Bộ TNMT trả lời trong buổi giao lưu.

Trong ngày giao lưu trực tuyến (7-11) ban bổ chức sẽ tiếp tục nhận câu hỏi và trả lời cho người dân. Ông Thắng cho biết các câu hỏi sẽ được trả lời bởi những người có trách nhiệm được phân công, câu trả lời phải đi vào trọng tâm, cụ thể không chung chung.

Trà Giang