Giao lưu nghệ thuật quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Với chủ đề "Hướng tới tương lai" chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản vừa tổ chức tại thành phố Kawasaki, Kanagawa, (Nhật Bản).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135147&sub=134&top=43