Giao hữu bóng đá thanh niên giữa Liên minh HTX Việt Nam với Bộ Kế hoạch Đầu tư

    Gốc

    Mới đây, trận giao hữu bóng đá giữa đoàn viên thanh niên cơ quan Liên minh HTX Việt Nam với đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ Kế hoạch Đầu tư đã diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16931