Giao gần 20ha khai thác vàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là những khu vực trên sông Bung trong vùng ngập công trình thủy điện Sông Bung 4. Công ty TNHH Phú Hương thuê đất 4,06ha khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bãi Chuối trên sông Cái, huyện Nam Giang.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=99852