Giao gần 1,8ha đất xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Bửu Hòa

UBND tỉnh đã có quyết định về việc giao đất tại P.Bửu Hòa cho Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng khu tái định cư P.Bửu Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận giao cho Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa diện tích đất gần 1,8ha đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại P.Bửu Hòa. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất theo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư P.Bửu Hòa đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư P.Bửu Hòa, Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa có trách nhiệm bàn giao cho UBND TP.Biên Hòa để bố trí tái định cư theo quy định. Người được giao đất tái định cư được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Dự án Xây dựng khu tái định cư P.Bửu Hòa có quy mô 1,8ha với tổng số 82 lô đất tái định cư, tổng mức đầu tư dự án là 85 tỷ đồng.

Quỳnh Nhi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202402/giao-gan-18ha-dat-xay-dung-ha-tang-khu-tai-dinh-cu-phuong-buu-hoa-cd052e9/