Giáo dục về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong nhà trường: Sẽ trở thành nội dung bắt buộc

(HNM) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa ký văn bản số 1067/BGD&ĐT-CTHSSV gửi các Sở GD-ĐT yêu cầu góp ý cho tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào giảng dạy trong nhà trường.