Giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM đã phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức chương trình truyền thông giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các trường THPT.

Giáo viên được tham gia lớp tập huấn để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh những nội dung như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình dục an toàn, nạo phá thai và hậu quả, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. B.Thanh