Giáo dục chuyên nghiệp: DN tham gia xây dựng chuẩn đầu ra

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    (PL)- Ngày 17-8, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) phổ biến tài liệu về xây dựng chuẩn đầu ra cho các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên cả nước.

    Ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, cho biết việc các trường TCCN phải xây dựng được chuẩn đầu ra từ năm học 2009-2010 là rất cần thiết nhằm tạo liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo theo nhu cầu xã hội. Theo ông Vinh, bộ chuẩn đầu ra của từng trường phải được cán bộ quản lý, giảng viên có kinh nghiệm, các chuyên gia đại diện doanh nghiệp gắn với ngành đào tạo của trường cùng nhau rà soát, hoàn thiện. Trong đó, chú trọng rà soát mục tiêu đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=266249