Giao dịch tăng rất mạnh, VN-index vẫn đi xuống

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT –  VN-index hôm nay tiếp tục giảm gần 15 điểm. Tại Sàn TP Hồ Chí Minh màu đỏ vẫn là gam chủ đạo, nhưng khối lượng và giá trị giao dịch tăng rất mạnh. Tại sàn Hà Nội chỉ số HASTC tăng gần hai điểm. Các chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ, châu Âu và châu Á đồng loạt phục hồi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117964&sub=57&top=38