Giao dịch nhà đất phải qua sàn: Người bán yên tâm, người mua lo bất lợi

    Các hoạt động mua bán nhà đất sẽ phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản. Đề xuất này của Bộ Xây dựng đang nhận được khá nhiều ý kiến khác nhau.

    Hoàng Hà/VOVGT

    Nguồn VOV: https://vov.vn/podcast/giao-dich-nha-dat-phai-qua-san-nguoi-ban-yen-tam-nguoi-mua-lo-bat-loi-post957640.vov