Giao dịch của Deutsche Bank châu Á - Thái Bình Dương tăng 2,5 lần

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngân hàng Deutsche Bank châu Á - Thái Bình Dương (đã có mặt tại VN) vừa được tạp chí Tài chính Quốc tế châu Á trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất năm 2007”. Theo các chỉ số về tài sản như trái phiếu, cho vay, cổ phiếu và chứng từ cầm cố của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản), số lượng giao dịch ký kết từ năm 2002 đến nay tăng gấp 2,5 lần.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/210391.asp