Giao dịch cổ đông nội bộ trên HNX ngày 27/09

(Vietstock) - Ngày 27/09, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan đến các công ty niêm yết trên Sở này.

* HBS: Bà Trần Thị Qua, mẹ ông Nguyễn Huy Dương - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) đăng ký bán hết 28,600 cp từ ngày 30/09 đến ngày 27/11. * BTH: Ông Đoàn Hương Sơn, con ông Đoàn Thế Dũng - Tổng Giám đốc CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (HNX: BTH), đăng ký bán hết 33,500 cp từ ngày 28/09 đến ngày 27/11. * CTC: Bà Trương Thị Hồng Vân - Thành viên BKS CTCP Văn hóa – Du lịch Gia Lai (HNX: CTC) đăng ký bán 2,000 trong 5,000 cp nắm giữ, trong thời gian từ ngày 28/09 đến ngày 27/11. * DBT: Ông Dương Thành Đông - Phó Giám đốc CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đăng ký bán 11,800 cp từ ngày 28/09 đến ngày 28/11. Trước giao dịch, ông Đông có 23,620 cp. Được biết, ông Đông đã giao dịch không thành công khi đăng ký bán cùng số lượng cổ phiếu trên từ ngày 20/07 đến ngày 20/09. * HHL: Ông Nguyễn Duy Khương - Thành viên BKS CTCP Hồng Hà Long An (HNX: HHL) đăng ký bán 24,150 cp từ ngày 28/09 đến ngày 28/11. Trước giao dịch, ông Khương có 48,300 cp. Trước đó, ông Khương cũng giao dịch bất thành khi đăng ký bán cùng lượng cổ phiếu trên từ ngày 22/07 đến ngày 15/09. * LDP: Ông Huỳnh Lê Minh, con bà Lê Thị Hồng Phước - kế toán trưởng CTCP Dược Lâm Đồng (HNX: LDP) đã bán được 300 cp trong 2,125 đăng ký bán từ ngày 28/07 đến ngày 22/09. Kết thúc giao dịch, ông Minh còn 1,825 cp. * V12: Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên BKS CTCP Xây dựng số 12 (HNX: V12) đã bán 11,000 cp trong 11,020 cp mà ông nắm giữ. Giao dịch kết thúc vào ngày 24/08. Cũng mã V12, ông Bùi Xuân Tú, bố ông Bùi Thanh Tùng đã bán 7,700 cp từ ngày 02/08 đến ngày 10/08. Kết thúc giao dịch, ông Tú còn 50 cp. * VC7: Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Kế toán trưởng CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) đã không bán được cổ phiếu nào khi đăng ký bán 15,000 cp từ ngày 22/07 đến ngày 22/09. Kết thúc giao dịch, ông Dũng vẫn còn 36,075 cp. * VGP: CTCP A.N.P.H.A, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Công Giang - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng rau quả (HNX: VGP) đã bán 18,100 cp từ ngày 19/07 đến ngày 18/09. Kết thúc giao dịch, tổ chức này còn 940,433 cp, tương đương với 11.68% trên tổng số 8,053,022 cổ phiếu đang lưu hành của VGP.