Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 26-30/7: Mua mạnh cổ phiếu bất động sản và ngân hàng

  505 liên quanGốc

  Bên cạnh thị trường có tuần giao dịch đầy hứng khởi, khối ngoại cũng là nhân tố tích cực khi trở lại xu hướng mua ròng hơn 500 tỷ đồng với tâm điểm là các cổ phiếu bất động sản và ngân hàng như AGG, NVL, MSB.

  Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

  Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 9,56 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 658,52 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 35,91 triệu đơn vị, giá trị 2.628,53 tỷ đồng.

  Trong đó, khối này đã mua vào 176,03 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.902,03 tỷ đồng (cùng tăng hơn 8% cả về lượng và giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 166,47 triệu đơn vị, giá trị 7.243,51 tỷ đồng (giảm 16,05% về lượng và giảm 26,74% về giá trị so với tuần trước).

  Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 26-30/7

  Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

  Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,22 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 25,41 tỷ đồng, giảm 88,97% về lượng và 93,5% về giá trị so với tuần trước đó

  Trong đó, khối này đã mua vào 3,84 triệu đơn vị, giá trị 116,78 tỷ đồng (giảm 71,95% về lượng và 74,64% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,62 triệu đơn vị, giá trị 91,37 đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 31,58% về giá trị so với tuần trước).

  Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 26-30/7

  Tương tự, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên.

  Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 783.430 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 45,05 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 3,33 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 12,74 tỷ đồng.

  Trong đó, khối này đã mua vào 4,54 triệu đơn vị, giá trị 218 tỷ đồng (tăng 19,45% về lượng và 27,04% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,76 triệu đơn vị, giá trị 172,95 tỷ đồng (giảm 47,26% về lượng và 6,18% về giá trị so với tuần trước).

  Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 26-30/7

  Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 11,57 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 500,67 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 37,77 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 2.602,57 tỷ đồng.

  Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

  Cổ phiếu AGG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 376,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 8,01 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là NVL được mua ròng 228,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,16 triệu đơn vị.

  Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng MSB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng trong tuần qua, đạt 8,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 226,4 tỷ đồng.

  Trái lại, cổ phiếu KDH bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng gần 3,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 149 tỷ đồng.

  Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VIC đạt 70,8 tỷ đồng, SAB đạt 65,6 tỷ đồng, KDC đạt 65,1 tỷ đồng, GAS đạt 62,9 tỷ đồng…

  Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với với khối lượng 426.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 10,4 tỷ đồng. Tiếp theo đó là BVS được mua ròng 257.300 đơn vị, giá trị tương ứng 5,8 tỷ đồng.

  Trong khi đó, cổ phiếu VCS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 18,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 167.210 đơn vị. Còn VND dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng 250.180 đơn vị, giá trị tương ứng 7,7 tỷ đồng.

  Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VEA với khối lượng 1,49 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 63,6 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là QNS với khối lượng 561.600 đơn vị, giá trị tương ứng 24,1 tỷ đồng.

  N.T

  Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/giao-dich-chung-khoan-khoi-ngoai-tuan-26-30-7-mua-manh-co-phieu-bat-dong-san-va-ngan-hang-post275974.html