Giao cho quận, huyện đăng ký biến động đất đai sau khi cấp sổ đỏ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sở TNMT&NĐ cho biết, Sở đang triển khai thực hiện Đề án lập hồ sơ địa chính dạng số để cập nhật sự biến động đất đai trên máy vi tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=25379