Giao ban công tác tuyên giáo và tập huấn báo cáo viên công đoàn

Ngày 29.5, CĐ Xây dựng VN đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sau một năm ĐH XI của CĐ ngành, đồng thời tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên CĐ.