Giao ban công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với văn phòng cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố

Chiều 19/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực với văn phòng cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ngọc Chiến, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ngọc Chiến, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên phụ trách công tác nội chính của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực quý I năm 2024 nêu rõ: Quý I năm 2024, văn phòng cấp ủy cấp huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là tham mưu quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tham mưu thể chế hóa cụ thể thành các văn bản của địa phương, của ban thường vụ, thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, tư pháp và PVTN, tiêu cực.

Bên cạnh việc tham mưu tổ chức hội nghị giao ban tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm về công tác nội chính, văn phòng cấp ủy cấp huyện còn làm tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy tăng cường, đẩy mạnh công tác PCTN, tiêu cực. Cùng với đó, công tác tham mưu người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp đã được tập trung giải quyết, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Công tác phối hợp của văn phòng cấp ủy với các ban, các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính được thực hiện thường xuyên, nhịp nhàng, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu thảo luận.

Đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực quý I năm 2024. Đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số chủ trương, quy định về công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực còn chậm.

Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Sầm Sơn phát biểu thảo luận.

Việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp ủy chưa chặt chẽ, một số việc chưa bảo đảm tiến độ thời gian đề ra. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực của các huyện, thị xã, thành phố trong quý I năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực ở các huyện, thị xã, thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của văn phòng cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, tư pháp và PCTN, tiêu cực. Trong đó tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, tư pháp, PCTN, tiêu cực.

Đi liền với việc duy trì nghiêm chế độ giao ban công tác nội chính hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm, các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Cấp ủy và đồng chí bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực có nhiều đơn thư, phản ánh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực nếu được phát hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tư pháp; củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo các điều kiện để các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-ban-cong-tac-noi-chinh-tu-phap-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-voi-van-phong-cap-uy-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho-212119.htm